Homeguard

Homeguard

Homeguard

  • 08/11/2018


HomeGuard Konut Asistans destek paketi, Konut Sigortalarında eksikliği hissedilen alanlarda müşteri ihtiyaçlarına yönelik tamamlayıcı destek hizmetleri içeren bir destek paketidir. HomeGuard Türkiye genelinde yaygın anlaşmalı Hizmet ağı ile tüm sigortalılara hizmet vermektedir.


Teminatlar

—  Evden Eve Nakliye Hizmeti

—  Haşere İlaçlama Hizmeti

—  Mobilya Montaj Onarım Hizmeti

—  Halı Yıkama Hizmeti

—  PsikoMax Yüz Yüze Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

—  Konut Alarm Sistemleri Hizmeti


Evden Eve Nakliye Hizmeti

—  Sigortalının Poliçe Dönemi içinde mevcut ikametgâhından ikamet ettiği şehir sınırları içinde başka bir ikametgâha taşınması gerekmesi durumunda sigortalının ev eşyalarının diğer ikametgâha taşınması organizasyonu ve bu organizasyondan doğacak masraflar poliçe dönemi içinde 1 defa olmak üzere MAX ASSIST tarafından karşılanır.

—  Bu hizmet poliçe başlangıç tarihinden 120 gün sonra geçerlidir.


Haşere İlaçlama Hizmeti:

—  Sigortalının Poliçe Dönemi içinde poliçede Riziko Adresinde herhangi bir sebep ile ilaçlama talep etmesi durumunda Anlaşmalı uzman ilaçlama servisleri aracılığı ile yapılacak olan ilaçlama hizmetleri yılda 1 defa olmak üzere MAX ASSİST tarafından karşılanacaktır


Montaj-Onarım Hizmeti

—  Sigortalının Poliçe Dönemi içerisinde, evindeki mobilyalarında oluşacak hasar veya bozulmalar durumunda sigortalının onarım talep etmesi veya sigortalının evine yeni aldığı bir mobilyanın daimi ikametgâh içinde montajı gerekliliği durumunda Anlaşmalı Uzman montaj servisleri aracılığı ile yapılacak montaj hizmeti Yılda 1 defa olmak üzere 500 TL ye kadar Max Assist tarafından karışılacaktır.


Halı Yıkama Hizmeti

—  Bu hizmet kapsamında Sigortalı, sigortalı konutta bulanan 3 adet Her biri  6 metrekareye kadar makine halısını ücretsiz olarak yıkatma hakkına sahiptir.

—  Bu hizmet, poliçe dönemi içerisinde yılda bir kez ücretsiz, MAXASSİST Çağrı merkezi aranarak randevu alınması koşulu ile geçerlidir.

—  Belirtilen şartlara uyan halı, riziko adresinden teslim alınıp temizlenerek tekrardan ilgili adrese bırakılır. Ücretsiz yıkama şartlarına uymayan ya da birden fazla halı için indirimli fiyatlar uygulanır.


Psikomax Psikolojik Yardım Hizmeti

—  Sigortalın poliçe süresi içinde Poliçe Teminatına konu olsun ya da olmasın, Kendisinin veya 1.derece yakınlarının ( Eş ve çocuklar) uğradığı psikolojik travmanın giderilmesi için Türkiye genelinde anlaşmalı uzman psikologlar tarafından verilecek “Psikolojik Destek” toplamda 3 Seans olmak üzere Max Assist tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.


İndirimli Alarm Hizmeti

—  Sigortalının konutunda, konut sigorta poliçesi kapsamında ve sigortalının talep etmesi halinde DESİ ALARM ve GÜVENLİK tarafından montajı gerçekleştirilecek tüm alarm hizmeti alımlarında perakende satış fiyatları üzerinden %50 indirim sağlanacaktır.

HomeGuard Konut Asistans destek paketi, konut sigortalarında eksikliği hissedilen alanlarda müşteri ihtiyaçlarına yönelik tamamlayıcı destek hizmetleri içeren bir destek paketidir.HomeGuard Türkiye genelinde yaygın anlaşmalı hizmet ağı ile tüm sigortalılara hizmet vermektedir.
Evden Eve Nakliye Hizmeti , Haşere İlaçlama Hizmeti, Mobilya Montaj Onarım Hizmeti, Halı Yıkama Hizmeti, PsikoMax Yüz Yüze Psikolojik Danışmanlık Hizmeti, Konut Alarm Sistemleri Hizmeti
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.